UMETNIČKE I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

PRIČE I PREDSTAVE
Program priča koji se po potrebi izvodi paralelno na srpskom, francuskom i engleskom jeziku, dopunjen je edukativno-umetničkim radionicama koje su osmišljene tako da pružaju deci mogućnost da kreativno istražuju poruke priča kroz dramu, poeziju, pokret , muziku i vizuelnu umetnost.

DOGAĐAJI