EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

KURSEVI
Programi su posebno struktuirani za decu svih uzrasta. Rad se sprovodi u malim grupama sa posebim akcentom na individualnu kreativnost.

RADIONICE
Treehouse Storytelling Centar je specijalizovan za kreiranje namenskih radionica za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova tako da je svaku radionicu moguće adaptirati ili posebno osmisliti u odnosu na uočenu potrebnu temu.
Sve radionice namenjene su deci predškolskog i školskog uzrasta.
Obuke trenera i vaspitača se mogu organizovati po potrebi.

PROJEKTI
Naša metodologija primenjuje pozorišne veštine i edukativne umetnosti kao pozitivna sredstva za istraživanje i prepoznavanje svakodnevnog života i sveta u kome živimo, kao i pitanja i probleme koji utiču na naše živote, ujedno razvijajući kod mladih ljudi veštinu lične i društvene komunikacije, samopouzdanje i umetničke veštine i talente
Umetnički i fleksibilni pristup obrazovanju ima za cilj da na kreativan i zabavan način osnaži decu i mlade da razumeju tematiku koju projekat obrađuje.