PREVENCIJA ZLOUPOTREBE DROGA I ALKOHOLA

Obrazovno-umetničke radionice:  ”Prevencija zloupotrebe droga i alkohola za osnovne i srednje škole”
Cilj radionica je da se podigne svest o opasnostima vezanim za upotrebu droga kao primarnu prevenciju za mlade ljude
Ovakav edukativno-umetnički pristup, odnosno fleksibilna obrazovna strategija, stimuliše kod mladih ljudi interes za znanjem, iskazivanjem i razumevanjem značaja posledica korišćenja droga.
Učenici su podeljeni u male grupe u kojima se  kroz dramske, muzičke, plesne i vizuelne radionice prilagođene različitim uzrastima  analiziraju problemi, mitovi, stereotipovi i različita tumačenja zloupotrebe droga nudeći svoja rešenja. Stavljajući akcenat na sopstvenu odgovornost u pravljenju zdravih i racionalnih izbora, učenici preispituju sopstvena uverenja i probleme. Kreirani materijali se razvijaju  u finalni scenario i multi umetničku prezentaciju .

Kursevi za nastavni kadar
– metodom role play-a i kroz diskusione grupe, nastavni kadar, piholozi, pedagozi i direktori škola upoznaju se sa metodologijom koja se koristi u radu sa učenicima, ujedno se edukujući o drogama i maloletničkoj delinkvenicji.

Radionice za roditelje / staratelje
– edukacija roditelja / staratelja i šire porodice kroz diskusione grupe i metodom role play-a kao podsticaja za diskusiju i razumevanje problematike.