KURSEVI

Strani Jezik [engleski | španski | francuski]
Kroz muziku i pesmu, pokret i ples, naraciju i lutkarstvo, kod dece se od najranijeg uzrasta, razvijaju govorne, socijalne i umetničke veštine i psihomotorne funkcije, a strani jezik se uči na zabavan i kreativan način. Rad u malim grupama omogućava svakom detetu da se individualno izrazi. Programi kurseva su posebno struktuirani za decu svih uzrasta.

Gluma
Pripovedanje, karakterni razvoj likova, pevanje i upotreba glasa, rad sa maskama i lutkama sa ciljem razvijanja individualnog izraza, samopouzdanja i veština komunikacije.

Mix ples
Novi kurs plesa namenjen je deci između četiri i osam godina starosti gde će, kombinacijom stilova baleta, modernog plesa i folkora, savladati različite tehnike i upoznati se sa muzikom različitih kultura.

Balet
Program se zasniva na osnovnim tehnikama modernog i klasičnog baleta, prilagođen deci od 3 do 8 godina.

Grupno sviranje klavijatura
Ova radionica se sastoji od upoznavanja osnovnih tehnika klavijatura, razlikovanja zvučnih karakteristika i razvijanja ljubavi prema slušanju muzike. Sviranje u grupi stimuliše svest o tonalno-ritmičkim konfiguracijama i o emotivnim reakcijama na ritam i melodiju. Namenjena je prevashodno predškolskom uzrastu.

Korektivna gimnastika
Predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intezitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje. Vežbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije.

Postnatalni kontakt za mame i bebe
Jednočasovni termini u kojima se, kroz kreiranje sredine u kojoj se intenzivno koriste sva čula, komunikacija između mame i bebe i komunikacija u grupi razvija i produbljuje. Ovaj kurs vode kreativni pedagog i fizioterapeut.