BEZBEDNOST NA INTERNETU

Radionica je kreirana po projektu rađenom u saradnji sa Microsoft Korporacijom.

Metod rada: pripovedanje priča (storytelling ) i drama role play.

A) Za mlađi školski uzrast
Teme koje se obrađuju kroz interaktivnu predstavu “Muzičar”i i diskusiju sa učenicima su:

  • 1) Virus i antivirus
  • 2) Nacin izbora lozinke
  • 3) Opasnosti vezane za objavljivanje ličnih podataka na mreži

B) Za stariji školski uzrast
Teme koje se obrađuju kroz interaktivnu predstavu ”Ana i Nikola” i diskusiju sa u
enicima su:

  • 1) Značaj ” back-up” procesa
  • 2) Objavljivanje ličnih podataka na mreži
  • 3) Autorska prava i zaštita intelektualne svojine
  • 4) Pouzdanost podataka prikupljenih sa interneta