RADIONICE

Treehouse Storytelling Centar je specijalizovan za kreiranje namenskih radionica za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova tako da je svaku radionicu moguće adaptirati ili posebno osmisliti u odnosu na uočenu potrebnu temu.
Sve radionice namenjene su deci predškolskog i školskog uzrasta.
Obuke trenera i vaspitača se mogu organizovati po potrebi.

Za bukiranje radionica i treninga izvan Treehouse Storytelling Centra, molimo Vas da popunite formular.

MULTI-UMETNIČKE RADIONICE
EKOLOŠKE RADIONICE
ANIMIRANI FILM
BEZBEDNOST NA INTERNETU
PREVENCIJA ZLOUPOTREBE DROGA I ALKOHOLA