Jelena Gašić CV

 

JELENA GASIC

Edukativni i umetnicki director

NVO Our World-Nas Svet

Treehouse Storytelling Centar

E- mail/treehousecentre@gmail.com

 

Diplomirani defektolog,osnivac i direkror obrazovno -umetnitcih organizacija ,koordinator i izvodjac- radionicar obrazovno-umetnickih projekata, glumica, koreograf , muzicar, administrator.

 

U periodu od 1978 -1987 predavala i izvodila performance u bivsoj Jugoslaviji i Holandiji.

1982. godine osnovala je Top Studio u Beogradu

Od 1991 -1994 godine odrzala je vise kurseva i radionica pozorisnog pokreta i rezije fizickog teatra u Bitef Teatru i Sava Centru  u saradnji sa Dah Teatrom iz Beograda.

 

1990. godine je profesionalno pocela da se bavi edukativno -obrazovnim radom u Velikoj Britaniji.

Specijalizovana je za edukativni teatar sa posebnim fokusom na koriscenje multi-umetnickih disciplina kao obrazovnog sredstva u radu sa decom i mladima.

Kao edukator i slobodni umetnik u periodu od 1990 do 2000 godine radila je sirom Velike Britanije, ukljucujuci  projekte za razne organizacije i omladinske festivale: Roundabout TIE (Theatre In Education) – Nottingham Playhouse; Potrsmouth City Arts; Half Moon YPT; National Youth Arts Festival; Royal Festival Hall; Southwark MENCAP; Fast Forward projekat za hendikepirane; u Redbridge Drama Centre skoli za decu sa posebnim potrebama; Allchange Arts; Chisenhale Dance Studios; i mnoge druge.

.

1991. u Londonu osniva Treehouse Educational Arts Centre, kompaniju koja je stekla veliku reputaciju u oblastima: “ multiumetnickih edukativnih aktivnosti za decu do 5 godina”; edukativnog teatra u osnovnim i srednjim skolama; “ Streetsense” programa protiv nasilja ;  programa “Narconscious” o dejstvima i zloupotrebi droga u privatnim i drzavnim skolama sirom Velike Britanije ; razvoja edukativno-umetnickih projekata u skladu sa aktuelnim drustvenim potrebama,  i  razlicitih vanskolskih omladinskih aktivnosti .

U svojim mnogobrojnim projektima koristila je vestine sviranja (klavir, gitara, udaraljke) komponovanja, reziranja prozorisnih i muzickih predstava i svog defektoloskog terapeutskog znanja, u razvijanju i postavljanju novih zdravstvenih i edukativno-umetnickih projekata, kao i kreiranja posebnih workshop strategija.

U projekte Treehouse Centra ukljucen je i rad sa grupama sa posebnim potrebama, mladim  Irskim Romima, mladim zenama, mladima sa delikventnim ponasanjem i decom i mladima predskolskog, skolskog i srednjoskolskog uzrasta.

 

2001 godine osniva NVO Nas Svet , a 2006 Treehouse Storytelling Centar u Beogradu.

(Detaljni CV mozete procitati na engleskom jeziku).

 

In Archive